Referat

Tommerup Rideklub.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand/kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af Suppleant
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  10.  Eventuelt

Formandens beretning:

2021 har været et meget udfordrende år grundet Covid-19 restriktionerne som
udmøntede en del omlægninger i både korte og længere perioder og som udfordrede
hele driften af hold mv. men heldigvis kom vi i mål og kunne slippe Covid-19 igen.

Vi ser i denne tid en tilslutning til rideklubben af nye medlemmer som vi ikke
tidligere har set og et stigende medlemstal, især må lørdagsholdene honoreres for
deres store indsats med nye elever som giver et godt og kontinuerligt afkast til
opnormering af elevholdene. Derudover ligges der et stort dagligt arbejde i
undervisningen i hverdagene med mange gode hold.
Vi har en forsat god tone og adfærd i klubben og eleverne virker til at have et godt
sammenhold og god trivsel hvilket er yderst vigtig for en klubs eksistensgrundlag ud
over det økonomiske del.

Vi har desværre ikke haft mulighed for at afholde lige så mange arrangementer som de
forgange år, men man har stadig formået at afholde små scenarier ud over
undervisningen samt en del aktiviteter under hensyntagen til restriktioner mv. takket
være vores instruktører, bestyrelsen, medlemmer samt forældre og elever med hjælp
fra stævnearrangører, cafeteriehjælp, kagebagning og andre praktiske ting.

Da Covid endelig forsvandt sammen med resten af restriktionerne kunne vi igen
afholde vores store arrangement ”Danmark Smukkeste Havefest” i Kjelds have, med
god succes og tilslutning. Et stort arrangement med rigtigt mange frivillige fra
nærområdet, klubben/elever, bestyrelsen, forældre osv. alle har deltaget og bidraget på
bedste vis og med en indsats vi ikke kunne have været foruden, for uden alle sammen
havde det ikke været muligt med så stort et arrangement, så hermed en stor og
ubeskriveligt tak til alle de frivillige der hjælper os.

Vi har en dejlig klub, som har en god opbakning, vi har nogle fantastiske instruktører
for eleverne. Instruktører der frivilligt arrangere og deltager i klubarrangementer og
bruger mange gode timer med vores elever, hvilket giver en stærkt sammenhold for
klubben.
Der er ingen tvivl om at vi har været meget udfordret på den økonomiske del grundet
Covid-19 men vi ser igen positivt på fremtiden og med planlægninger af ”Danmark
dejligst”, elevstævner, nye kåringer samt en masse tilbud til vores elever og ikke
mindst set i lyset af en stigning af medlemmer i klubben, ser jeg meget positivt på
fremtiden og på år 2022.

Som afsluttende bemærkning, vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsens medlemmer,
støtteforeningen, de frivillige og ikke mindst Kjeld for samarbejdet, indsatsen og den
positive udvikling i klubben og ser frem til forsat godt samarbejde i 2022.

Formand: Carsten Larsen