Generalforsamling 11.04.23

Indkaldelse til Generalforsamling

Tommerup Rideklub

Tirsdag den 11. april 2023

Kl. 19.30 i Rytterstuen på Manngården.


 

1: Valg af dirigent

Søren Andersen


2: Valg af referent

Helene Bangsø


3: Formandens beretning

Tommerup Rideklub.    11. april 2023

 

Formandens beretning:


 

2022 var et år hvor vi igen kunne drive og arbejde for rideklubben under normale forhold henset til tidligere år med covid-19. 

Vi har dog forsat været udfordret på økonomiske forhold i klubben efter denne covid-periode, men ser positivt fremad, hvilket vi også ser gode tegn på i form af stor tilslutning af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende.

 

Der pågår et stort arbejde for vores undervisere som sikrer en stabilitet og kontinuerlig undervisning alle ugens dage til glæde og god afkast for klubben.

 

Vi har en forsat god tone og adfærd i klubben og eleverne virker til at have et godt sammenhold og god trivsel hvilket er yderst vigtig for en klubs eksistensgrundlag ud over det økonomiske del. Det er helt klart vores mål at fastholde den positive ånd i samarbejde med alle aktive i klubben. 

 

Vi har i 2022 fået afholdt en del forskellige arrangementer så som elevstævner, arrangementer i ridehallen, hjælp til ponykåringer osv. og heldigvis ses en stigendende tendens til forsat udvikling og flere tiltag og initiativer igen, takket være vores undervisere, bestyrelsen, medlemmer samt forældre og elever med hjælp fra stævnearrangører, cafeteriehjælp, kagebagning og andre praktiske ting.

 

Vores årlige store arrangement ”Danmark smukkeste havefest” i Kjelds have blev endnu en gang afholdt med god succes og tilslutning dog lidt færre gæster end tidligere. 

Det er forsat et stort arrangement med rigtigt mange frivillige fra nærområdet, klubben/elever, bestyrelsen, forældre og især Kjeld. Alle har deltaget og bidraget på bedste vis og med en indsats vi ikke kunne have været foruden, for uden alle de aktive frivillige havde det ikke været muligt med så stort et arrangement, så hermed en stor og ubeskriveligt tak til alle som har hjulpet os.


 

Som afsluttende bemærkning, vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsens medlemmer, støtteforeningens medlemmer samt de frivillige og ikke mindst til Kjeld for et fantastisk godt samarbejdet og støtte.

Tak for indsatsen og med håb om forsat positiv udvikling i klubben ser vi frem til et nyt og godt år i 2023.  

Formand: Carsten Larsen GF 2023

 


4: Fremlæggelse af regnskab

Ved kasserer Henrik Skov:

Omsætningen er steget i forhold til 2021, som var sidste corona-år og ser fornuftigt ud.

Personaleudgifter er steget som følge af at det ikke længere er corona.

Salgsomkostninger er steget bl.a. som følge af reklame for Danmarks Dejligst.

Lokaleomkostninger er stabile – øget tilskud til gas/varme.

Administrative omkostninger hænger også sammen.

Resultatet for 2022 ser fornuftigt ud.

Balancen: Kontoen i Danske Bank skal lukkes, men der er fortsat elever der laver indbetalinger på denne konto. Der er alt i alt overskud i TMR.

Se også vedhæftede PDF


5: Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen
 

6: Valg af formand/kasserer

Kasseren (Henrik Skov) er på valg - genvælges for de næste 2 år


7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Helene Bangsø er på valg – genvælges for de næste 2 år

 

8: Valg af suppleant

Ingen til valg
 

9: Valg af revisorer

Mette Jørgensen genvælges
 

10: Eventuelt

Forslag om andre måde at slå stævnetilmeldinger op, der ses dog ikke andre muligheder end Facebook og hjemmeside som nu

 

Hvad er planerne for året 2023

Stævner, Danmark Dejligst og hvad der ellers kan byde sig fra Støtteforeningen

 

11: Støtteforeningen

Konstituering/bestyrelse:

Kathrine Ehlers - formand

Anja Andersen – næstformand

 

Idéer:

Socialt arrangement i forhold til teori – hest i praksis (opsadling, strigle osv.)

Kombistævner – spring, ponygames, dressur, pokalstævne

Sociale arrangementer generelt

Kæphestestævner

Vedligeholdelse af udstyr

Arbejdsdage