TMR, Tommerup Rideklub, Manngårdens Ridecenter

Indkaldelse til Generalforsamling
Tommerup Rideklub og Støtteforening

Torsdag den 5. marts 2020
Kl. 19.30 i Rytterstuen på Manngården.

1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Formandens beretning
4: Fremlæggelse af regnskab
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg af formand/kasserer
7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8: Valg af suppleant
9: Valg af revisorer
10: Eventuelt

Tommerup Rideklubs støtteforening

1: Formandens Beretning.
2: Fremlæggelse af regnskab.
3: Behandling af indkomne forslag.
4: Valg af bestyrelse
5: Valg af revisor
6: Eventuelt.