Generalforsamling 27.02.24

Dagsorden generalforsamling d. 27.02.2024

 • Valg af dirigent

  • Søren Andersen

 • Referant

  • Helene Bangsø

 • Formanden aflægger beretning

  • Carsten Larsen – se vedlagte beretning

  • Formanden takker af efter 8 års tjeneste

 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  • Henrik Skov, kasserer, fremlægger regnskabet 2023

  • Stort set uændret kontingent-indbetalinger for juniorer og for voksne

  • Stigende resultat fra 2022

   • undervisningsindbetalinger mere kontinuerlige/konsekvente

  • Det bedste resultat i nyere tid

  • Balancen gennemgås

  • Budgettet for 2024 gennemgås

  • Regnskabet for støtteforeningen gennemgås

   • Danmark Dejligst har haft den største indtjening hidtil

 • Behandling af indkomne forslag

  • Støtteforeningen

   • Inddrages under bestyrelsen med et udvalg af hjælpere fra arrangement til arrangement

 • Valg af formand

  • Helene Bangsø vælges som ny formand – ingen modkandidater

 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Heidi Larsen (genvalgt)

  • Søren Andersen (genvalgt)

  • Henrik Krogh Madsen (nyvalgt)

 • Valg af suppleant til bestyrelsen

  • Anne Feddersen

 • Valg af 2 revisorer

  • Carsten Larsen

  • Mette Jørgensen

 • Eventuelt

  • Indkomne penge fra sponsorer bør bruges på nyt sikkerhedsudstyr

   • 11.100,- for nedenstående

   • Veste x 2 i hver størrelse – 8 stk. i det hele

   • Hjelme x 10 i flere størrelser

 

Slut kl. 20:25

Generalforsamling 27.02.24

Dagsorden generalforsamling d. 27.02.2024

 • Valg af dirigent

  • Søren Andersen

 • Referant

  • Helene Bangsø

 • Formanden aflægger beretning

  • Carsten Larsen – se vedlagte beretning

  • Formanden takker af efter 8 års tjeneste

 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  • Henrik Skov, kasserer, fremlægger regnskabet 2023

  • Stort set uændret kontingent-indbetalinger for juniorer og for voksne

  • Stigende resultat fra 2022

   • undervisningsindbetalinger mere kontinuerlige/konsekvente

  • Det bedste resultat i nyere tid

  • Balancen gennemgås

  • Budgettet for 2024 gennemgås

  • Regnskabet for støtteforeningen gennemgås

   • Danmark Dejligst har haft den største indtjening hidtil

 • Behandling af indkomne forslag

  • Støtteforeningen

   • Inddrages under bestyrelsen med et udvalg af hjælpere fra arrangement til arrangement

 • Valg af formand

  • Helene Bangsø vælges som ny formand – ingen modkandidater

 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Heidi Larsen (genvalgt)

  • Søren Andersen (genvalgt)

  • Henrik Krogh Madsen (nyvalgt)

 • Valg af suppleant til bestyrelsen

  • Anne Feddersen

 • Valg af 2 revisorer

  • Carsten Larsen

  • Mette Jørgensen

 • Eventuelt

  • Indkomne penge fra sponsorer bør bruges på nyt sikkerhedsudstyr

   • 11.100,- for nedenstående

   • Veste x 2 i hver størrelse – 8 stk. i det hele

   • Hjelme x 10 i flere størrelser

 

Slut kl. 20:25