Referat af generalforsamling i Tommerup Rideklub 15.2.2011.

 

1: Val af dirigent

 

Tina Duus blev valgt.

 

2: Formandens Beretning.

 

Jeg tiltrådte som formand i Tommerup Rideklub for et år siden, og har i det forgangne år været i lærer i hvordan en rideskole fungerer.

Jeg tiltrådte i en bestyrelse, med nogle enkle, der virkelig ville hjælpe med at få dette til at fungere. Desværre forsvandt en del af bestyrelsen stort set lige efter generalforsamlingen, af forskellige årsager. Når jeg ser på hvad vi stod med og hvordan vi er kommet igennem dette år, vil jeg sige at jeg synes der er grund til optimisme.

Økonomisk kommer vi styrket ud, på trods af, at vi ikke helt har fået afholdt de arrangementer, som jeg havde håbet på. Støtteforeningen, som igennem hele det forgangne år er drevet af ganske få personer, hvoraf en enkelt officielt er valgt til støtteforeningen, har lykkedes med at bidrage rigtig fint til at få økonomien på ret kurs.

Nogle af de aktiviteter der blev lavet, er der grund til at forvente et væsentligt større udbytte af ved fremtidige arrangementer. Salget af lodsedler i samarbejde med Børnehjælpsdagen gav et fint overskud, som jeg mener vi meget let ville kunne fordoble.

De 2 stævner, gav for det første en positiv stemning og en masse opbakning fra mange mennesker, men derudover en pæn indtægt. Godt gået.

Jeg vil i den forbindelse takke for et godt samarbejde med ridelærerne, som har givet os en masse nye medlemmer, Maud som har ydet et fantastisk og til tider utaknemmeligt job som kasserer i klubben, til resten af bestyrelsen for at hjælpe der hvor det har været muligt, og endelig til Kjeld, som har bakket godt op om bestyrelsen i den udstrækning det har været muligt.

Jeg synes os der er tilbage i bestyrelsen kan være tilfredse med det vi afleverer på generalforsamlingen i år i forhold til de ret håbløse ods vi har kæmpet imod.

Jeg vil gerne være med til fortsat at udvikle dette sted, og bidrage i den udstrækning jeg kan og vil gerne opfordre til at endnu flere kommer med og deltager i dette arbejde.

Der hvor der især er behov for hjælp er i stævneudvalget og i støtteforeningen, så deltag og gør det lettere og sjovere for os alle.

 

 

3: Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev godkendt. Maud Hansen samt Claus Sørensen redegjorde for de forskellige poster. Der blev stillet nogle spørgsmål til hvorledes Klubbens, støtteforeningens og Manngaardens Ridecenters økonomiske inddeling og samarbejde var sammensat.

Generelt leverer Manngaardens Ridecenter facilitetet incl. Elevponyer/-heste, undervisere etc. Støtteforeningen står for alle arrangementer som stævner, salg af lodsedler, sponsorer etc. Rideklubben betaler Mangaarden for faciliteterne, står for alt omring medlemsregistrering, medlemskab af Dansk rideforbund, opkrævning af undervisningsbetaling, og arrangerer i samarbejde med støtteforeningen forskellige arrangementer for medlemmerne.

Kasserer og formand + revisirer var enige om at de afholdte omkostninger i Tommerup rideklub nu er nede på et ablsolut minimum, og at en fremgang i medlemstallet, har bidraget til en forbedret økonomi.

 

4: Fastlæggelse af medlemskontingent.

 

Der var bred enighed om at fastholde alle priser på det nuværende niveau, og forblive konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende klubber.

 

5: Behandling af indkomne forslag.

 

Der var ikke indkomne forslag

 

6: Valg af formand/kasserer

 

Formand Claus T. Sørensen  modtog genvalg.

 

Kasserer Maud Hansen ønskede ikke genvalg, og istedet blev valgt Birgitte Larsen.

 

7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Bestyreslesmedlem Lotte Andersen ønskede ikke genvalg.

 

Som nyt medlem af bestyreslen blev valgt Perian Hansen.

 

8: Valg af supleant til besyrelsen

 

Supleant Mogens Lund Johansen ønskede ikke genvalg.

 

Som ny supleant til bestyrelsen blev valgt Maud Hansen

 

9: Valg af 2 revisorer

 

1. Revisor Tina Duus modtog genvalg.

 

2. Revisor modtog ikke genvalg. Og istedet blev valgt Ingelise hansen.

 

10 Eventuelt.

 

Under eventuelt blev der talt om at forsøge at øge aktiviteterne i klubben og få sat flere gode arrangementer igang. Perian Hansen og Anne Forsberg lovede at få nogle arrangementer igang snarest muligt.