Indkaldelse til generalforsamling

 

Tommerup Rideklub og Støtteforening

Torsdag den 22. marts 2018

Kl. 19.30 i Rytterstuen på Manngården.
 

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af formand/kasserer

7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8: Valg af suppleant

9: Valg af revisorer

10: Eventuelt

 

Tommerup Rideklubs støtteforening


1: Formandens Beretning.

2: Fremlæggelse af regnskab.

3: Behandling af indkomne forslag.

4: Valg af bestyrelse

5: Valg af revisor

6: Eventuelt.