Almindelige bestemmelser:

1. Stævnet afholdes på Manngårdens Ridecenter, Toftevej 50, Render, 5690 Tommerup.

2. Dansk Ride Forbunds reglement er gældende, hvor intet andet er anført i propositionerne.

3. Ved valgfrie klasser kan en ekvipage starte 2 gange, dog skal der rides 2 forskellige programmer.        Ekvipagen kan opnå 2 placeringer, husk at angive hvilket program man ønsker at ride.

4. Stævnet er åbent for medlemmer af rideklubber i Distrikt 7.

5. Startgebyr er 65 kr. pr. start.

6. SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: onsdag den 10. april kl. 18.

7. Anmeldelse sendes til Tina Duus, Skovstrupvej 71, 5560 Årup, eller på mail til: tmr@live.dk link: http://www.rideforbund.dk/Om%20DRF/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Blanketter/Word/Anmeldelsesblanket2.ashx Startgebyret skal indsættes på konto: 6880 4070867 totalbanken. HUSK at anføre rytterens og hestens navn. Anmeldelse uden indbetalt startgebyr er ugyldige.

8. Framelding til start i alle dressurklasser skal finde sted senest torsdag før stævnet kl. 18.

9. Efteranmeldelse mod dobbelt indskud modtages i det omfang tidsplanen tillader det.

10. Opstaldning i boks er muligt i begrænset omfang.  

11. Der rides på indendørs bane, med opvarmning på udendørs bane.

12. Program på TMR’s hjemmeside 8 dage før stævnet: www.tommeruprideklub.dk

Starttider vil kunne ses på hjemmesiden fredag før stævnet efter kl. 18.

13. Ved mindre end 3 starter i klassen forbeholder TMR sig ret til enten at aflyse eller slå klassen sammen med en anden.

14. Der rides om rosetter i alle klasser og ærespræmier i udvalgte klasser.

15. Hestepas, vaccinationskort samt klubmedlemsbevis SKAL kunne forevises på forlangende før start.

16. Rideklubben TMR påtager sig intet ansvar for uheld, skader, sygdom eller tyveri i forbindelse med stævner, hverken overfor personer, heste eller ejendele

17. Kontaktperson før og under stævnet er Tina Duus tlf.: 26 36 16 71 (gerne SMS) eller på mail: tmr@live.dk.